Skip to main content
Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny im. Jana Pawła II w Sosnowcu

Ważne informacje

CENTRUM KSZTAŁCENIA PSYCHOTERAPII I TERAPII ŚRODOWISKOWEJ

Aktualnie  zapraszamy do  rekrutacji w SMK (System Monitorowanego Kształcenia)  do akredytowanego przez Ministra Zdrowia,  całościowego szkolenia  specjalizacyjnego w dziedzinie. Ośrodek akredytowa...
Ośrodek Badań Klinicznych w Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny im. Jana Pawła II w Sosnowcu prowad...

Ośrodek Badań Klinicznych - nowe rekrutacje

Ośrodek Badań Klinicznych w Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny im. Jana Pawła II w Sosnowcu prowadzi różnorodne badania kliniczne, które mogą przyczynić się do poprawy Twojego zdrowia. Jeśli chciał...
Zapraszamy do współpracy Lekarza posiadającego specjalizację z zakresu Pediatrii.
Więcej informacji

PRACA - Lekarz posiadający specjalizację z zakresu PEDIATRII

Zapraszamy do współpracy Lekarza posiadającego specjalizację z zakresu Pediatrii. Więcej informacji

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego - ZATRUDNIENIE / PRAKTYKI / STAŻE

W celu rozszerzenia ochrony małoletnich znowelizowano ustawę o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich. Ustawa z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy - Ko...
Projekty / Fundusze Unijne

Misja szpitala

"Zdrowe dziecko, zdrowa rodzina, zdrowe społeczeństwo.
Razem pokonamy chorobę."