Skip to main content

Historia - Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o.

Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp.z o. o. to stale, dynamicznie rozwijająca się Jednostka Ochrony Zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego, która kompleksowo świadczy usługi medyczne dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. W strukturze Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny znajduje się 10 pediatrcznych oddziałów stacjonarnych, 2 oddziały dzienne, Podstawowa Opieka Zdrowotna, 25 poradni specjalistycznych oraz Ośrodek Badań Klinicznych. Nasza placówka rocznie udziela rocznie około 9 tysięcy hospitalizacji pediatrycznych, 50 tysięcy porad specjalistycznych dla dzieci i młodzieży, 20 tysięcy porad specjalistycznych dla dorosłych oraz 30 tysięcy porad w zakresie POZ. Ponadto jednostka świadczy usługi medyczne w zakresie pomocy doraźnej (Izba Przyjęć, Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna), w zakresie diagnostyki medycznej (usg, ukg, ekg, eeg, tk, rtg, endoskopii, spirometrii) oraz udziela konsultacji specjalistycznych.

Od wielu lat szpital jako jednostka akredytowana jest ośrodkiem szkolącym w swych strukturach młodą kadrę medyczną w tym: lekarzy, pielęgniarki, fizjoterapeutów, dietetyków współpracując z największymi ośrodkami dydaktyczno-naukowymi   m.in. z Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach.

Centrum powstało na bazie istniejących w Sosnowcu dwóch szpitali dziecięcych: Szpitala nr 3 w Sosnowcu o profilu ogólno-pediatrycznym z siedzibą przy ul. Grota-Roweckiego oraz Szpitala nr 6 w Sosnowcu o profilu reumatologicznym z siedzibą przy ul. Zapolskiej. Oba Szpitale miały wieloletnią historię, choć powstały w różnych stuleciach.

Szpital nr 3 powstał w 1862 roku z inicjatywy hrabiego Mycielskiego i jako Szpital Bratniej Pomocy Robotników Bolesławsko-Sosnowickich działał do 1933 roku, kiedy zlikwidowano go na rzecz nowo wybudowanego szpitala przy ul. 3-go Maja w Sosnowcu. Ten ,,Szpital na Lepiankach„ , jak potocznie nazywali go mieszkańcy miasta, otwarto ponownie w 1951 roku i zaadaptowano do celów lecznictwa dziecięcego. To w nim w 1957 roku powstał pierwszy na terenie Zagłębia dziecięcy oddział chirurgiczny, którym kierował dr Adam Proń, którego działalność upamiętnia tablica wisząca w holu głównym dzisiejszego szpitala. Lata 70-te przyniosły Szpitalowi prowadzenie lecznictwa otwartego. Uruchomiono przychodnię przyszpitalną oraz poradnię kardiologiczną dla dzieci. Powiększono również zakres działania laboratorium, które wzbogaciło się o nową aparaturę i większe pomieszczenia, a  w 1987 roku otwarto pracownię USG. W 1998 roku do szpitala przeniesiono poradnię dziecięcą z ul. Stalowej.

Szpital nr 6 powstał w 1963 roku na bazie dawnych pomieszczeń przedszkola i żłobka. Zgodnie z wstępnym założeniem miał pełnić rolę ośrodka diagnostyczno-leczniczego dla  dzieci ze schorzeniami reumatycznymi. W listopadzie 1965 roku otwarto drugi oddział o profilu ogólnym. Od tego momentu szpital przejął obowiązki rejonowej placówki lecznictwa zamkniętego dla całego powiatu będzińskiego, a od roku 1975 roku dzielnic Zagórze, Klimontów, Porąbka, Kazimierz Górniczy, Ostrowy Górnicze i Maczki. Czynna od chwili otwarcia Szpitala poradnia reumatologiczna sprawowała opiekę nad dziećmi po leczeniu szpitalnym i od 1986 roku objęła swoją działalnością teren ówczesnych województw katowickiego i bielskiego.

Od stycznia 1993 roku zaczęła funkcjonować poradnia alergologiczna i neurologiczna oraz pracownia elektroencefalograficzna i ultrasonograficzna. Szpital nr 6 na początku lat 70-tych utracił samodzielność finansową i w 1975 roku został ostatecznie przejęty przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Sosnowcu.

W 1995 roku Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego wydał decyzję o połączeniu dwóch sosnowieckich szpitali dziecięcych na Pogoni i w Klimontowie w jedną całość. Z dniem 01.01.1996 roku Szpital Dziecięcy nr 6 w Sosnowcu-Klimontowie zostaje połączony administracyjnie ze Szpitalem Dziecięcym nr 3 pod nazwą Zespolonego Szpitala Dziecięcego nr 4 w Sosnowcu. Dyrekcja i administracja połączonych szpitali znajdowała się w Sosnowcu w gmachu przy ul. Wawel. Zgodnie z podjętymi uchwałami Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach przeprowadzono remont generalny ,,starego” budynku w Klimontowie wraz dobudową trzeciego skrzydła w obiekcie, który został przeznaczony na siedzibę Szpitala Dziecięcego.  O powstaniu Centrum Pediatrii zdecydowano w drugiej połowie 1996 roku. Od 16.11.1998 roku funkcjonowało pod nazwą Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Pediatrii. W kwietniu 1999 roku za porozumieniem z władzami kościelnymi SP ZOZ Centrum Pediatrii otrzymało imię Jana Pawła II. Zaledwie miesiąc później, 14 czerwca, w trakcie wizyty duszpasterskiej w Sosnowcu, odbyło się uroczyste poświęcenie przez Ojca Świętego Jana Pawła II tablicy pamiątkowej.

04.12.2014 roku szpital został przekształcony w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o. o.

W dniu 29.12.2021 roku dokonano konsolidacji dwóch spółek gdzie Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o. o. przejęła OLK Poradnie Specjalistyczne w Sosnowcu Sp. z o. o. zlokalizowane przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 9.

W związku z połączeniem spółek, z dniem 02.12.2022r Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o. o. zmieniła swoją nazwę na Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o. o.