Skip to main content
Rejestracja online

Ważne!
Pacjenci zapisujący się do poradni po raz pierwszy, zobowiązani są, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 20 i następne) do dostarczenia w ciągu 14 dni od daty rejestracji skierowania, pod rygorem usunięcia z kolejki oczekujących..

Prosimy o zapoznanie się z ważnymi informacjami na temat korzystania z serwisu e-Szpital
  1. Logowanie po raz pierwszy, z uwagi na ochronę danych osobowych wymaga uzyskania indywidualnego hasła dostępu, nadawanego podczas wizyty w Centrum Pediatrii. Po jego uzyskaniu możliwy jest dostęp do rejestracji on-line oraz pozostałych funkcji portalu e-szpital
  2. Przy kolejnym logowaniu po wybraniu „Zaloguj” niezbędne jest podanie indywidualnego loginu oraz hasła dostępu.
  3. Po zalogowaniu do systemu należy dokonać wyboru poradni specjalistycznej, lekarza oraz terminu wizyty.
  4. System zapisuje pacjenta na wybrany termin, co jest widoczne w podglądzie w systemie rejestracji.
  5. Za pomocą rejestracji on-line można wyznaczyć termin wizyty do poradni specjalistycznych tylko dla pacjentów, którzy nie ukończyli 18-tego roku życia. Prosimy o podawanie w procesie rejestracji wyłącznie danych dziecka, a nie rodzica czy opiekuna prawnego.
  6. Możliwe jest także przeglądanie wyników badań oraz danych kart informacyjnych pacjenta.
  7. Portal e-szpital jest dostępny 24 godz. na dobę.
  8. W przypadku wystąpienia problemu z certyfikatem bezpieczeństwa strony prosimy wybrać opcję “Kontynuuj” lub “Dalej”.
  9. W razie problemów z Rejestracją on-line prosimy o kontakt z Działem Informatyki pod numerem telefonicznym 32 720 77 95
  10. Zapraszamy do korzystania z portalu.

Numerki w kolejce do lekarzy przydzielane są podczas osobistej rejestracji w Centrum Pediatrii.