Skip to main content
Zakład Diagnostyki Obrazowej

W Zakładzie Diagnostyki Obrazowej wykonywane są badania:

RTG – dla pacjentów oddziałów szpitalnych i poradni przyszpitalnych CZDiR na podstawie odrębnych umów z innymi podmiotami leczniczymi, w ramach badań odpłatnych (komercyjnych) - dla dzieci do 18 r.ż

TK (tomografii komputerowej) – na podstawie skierowania, finansowane z NFZ dorośli i dzieci, a także w ramach badań odpłatnych (komercyjnych)

USG - dla pacjentów oddziałów szpitalnych i poradni przyszpitalnych CZDiR na podstawie odrębnych umów z innymi podmiotami leczniczymi - dla dzieci do 18 r.ż

Szczegółowy wykaz badań

Badania rentgenowskie (RTG)


1. Radiografia, czaszka, projekcja AP/PA
2. Radiografia, czaszka, projekcja boczna
3. Radiografia, zatoki, projekcja PA/AP
4. Radiografia, oczodoły, projekcja PA
5. Radiografia, oczodoły, dwie projekcje, poszukiwanie ciała obcego
6. Radiografia, twarzoczaszka projekcja PA/AP
7. Radiografia, żuchwa,projekcja PA
8. Radiografia, żuchwa, projekcja PA i bok
9. Radiografia, stawy skroniowo-żuchwowe, jedna projekcja1
10. Radiografia, stawy skroniowo-żuchwowe, dwie projekcje
11. Radiografia, nos, projekcja boczna
12. Radiografia, nosogardło, projekcja boczna
13. Radiografia, kręgosłup szyjny, dwie projekcje - AP i bok
14. Radiografia, kręgosłup szyjny, projekcja boczna neutralna
15. Radiografia, kręgosłup szyjny projekcja boczna czynnościowa w przygięciu i odgięciu
16.Radiografia pogranicze czaszkowo-szyjne, projekcja boczna
17. Radiografia, ząb obrotnika, projekcja AP
18. Radiografia, kręgosłup, noworodek-niemowlę, projekcja PA/AP
19. Radiografia, kręgosłup piersiowy, projekcja AP
20. Radiografia, kręgosłup lędźwiowy, projekcja AP
21. Radiografia, kręgosłup krzyżowo - guziczny, projekcja AP
22. Radiografia, kręgosłup  piersiowy, projekcja boczna
23. Radiografia, kręgosłup lędźwiowy, projekcja boczna.
24. Radiografia, kręgosłup krzyżowy i kręgi guziczne, projekcja boczna
25. Radiografia, kręgosłup szyjno-piersiowy projekcja boczna
26. Radiografia, miednica i stawy biodrowe, projekcja AP
27. Radiografia, miednica, projekcja AP, dzieci starsze
28. Radiografia miednica, projekcja AP, niemowlaki
29. Radiografia, stawy krzyżowo-biodrowe, projekcja AP
30. Radiografia, stawy krzyżowo-biodrowe, projekcja skośna
31. Radiografia, bark, projekcja AP
32. Radiografia, barki, jedna projekcja AP
33. Radiografia, staw ramienny, projekcja AP
34. Radiografia, staw ramienny, projekcja AP i skos lub bok
35. Radiografia, obojczyk, projekcja AP
36. Radiografia, obojczyki, porównawcze, projekcja AP
37. Radiografia, łopatka, AP i styczne
38. Radiografia, staw łokciowy, projekcja AP i bok
39. Radiografia, stawy łokciowe, porównawcze, projekcja AP
40. Radiografia, stawy łokciowe, porównawcze, projekcja boczna
41. Radiografia, kości przedramienia, projekcja AP i bok
42. Radiografia, ręka, projekcja PA
43. Radiografia, ręka, projekcja boczna / skośna
44. Radiografia, ręce, porównawcze PA i bok
45. Radiografia, palce ręki, projekcja PA i bok
46. Radiografia, kończyna górna, projekcja AP
47. Radiografia, kończyna górna, projekcja AP i bok
48. Radiografia, staw kolanowy,  projekcja AP
49. Radiografia, staw kolanowy, projekcje AP i bok
50. Radiografia, oba stawy kolanowe, projekcja AP
51. Radiografia, staw skokowy, projekcja AP
52. Radiografia, staw skokowy, projekcja boczna
53. Radiografia, rzepka, projekcja PA
54. Radiografia, rzepka, projekcje AP i osiowe
55. Radiografia, rzepka, projekcje AP, bok i osiowa
56. Radiografia, stopa, projekcja AP
57. Radiografia, stopy, projekcja boczna
58. Radiografia, projekcja osiowa kości piętowej
59. Radiografia, śródstopie AP i skos
60. Radiografia, palec stopy AP i skos
61. Radiografia, kości kończyny dolnej, projekcja AP
62. Radiografia, kości kończyny dolnej, dwie projekcje
63. Radiografia, jama brzuszna, przeglądowe w pozycji leżącej, projekcja AP/PA
64. Radiografia, jama brzuszna, przeglądowe w pozycji stojącej, projekcja PA/AP
65. Radiografia, jama brzuszna, poziomym promieniem w ułożeniu na plecach aparatem przyłóżkowym
66. Radiografia, kości w opatrunku gipsowym AP i bok
67. Radiografia, klatka piersiowa, projekcja PA/AP
68.Radiografia, klatka piersiowa, projekcja boczna
69. Radiografia, klatka piersiowa z podaniem środka kontrastującego do przełyku, projekcja AP i boczna
70. Radiografia, klatka piersiowa noworodka, projekcja AP
71. Radiografia, mostek, projekcja skośna i boczna  
72. Radiografia, stawy mostkowo-obojczykowe, projekcja AP
73. Radiografia, żebra jednostronnie, projekcja AP i skos
74. Radiografia, żebra, dwustronnie, projekcja AP i dwa skosy
75. Radiografia przyłóżkowa
76. Fluoroskopia + radiografia, klatka piersiowa
77. Fluoroskopia + radiografia, badanie przełyku ze wzmocnieniem kontrastowym
78. Fluoroskopia + radiografia, badanie kontrastujące, górny odcinek przewodu pokarmowego
79. Fluoroskopia + radiografia, badanie kontrastujące - pasaż jelitowy
80. Fluoroskopia + radiografia, badanie kontrastujące, jelito grube
81. Fluoroskopia + radiografia, badanie dwukontrastujące, jelito grube
82. Fluoroskopia + radiografia, niski wlew doodbytniczy
83. Fluoroskopia + radiografia, cystouretrografia mikcyjna
84. Urografia

Badania tomografii komputerowej (TK)


1. TK, głowa (mózgowie), bez środka kontrastującego u dzieci
2. TK, głowa (mózgowie), z dożylnym podaniem środka kontrastującego u dzieci
3. TK, głowa (mózgowie), bez i z następowym dożylnym podaniem środka kontrastującego
4. TK, głowa, bez środka kontrastującego u dorosłych
5. TK, głowa, z dożylnym podaniem środka kontrastującego u dorosłych
6. TK, głowa bez i z następowym podaniem środka kontrastującego u dorosłych
7. TK głowy-piramidy kości skroniowych bez środka kontrastującego u dzieci
8. TK głowa, piramidy kości skroniowych, z dożylnym podaniem środka kontrastującego u dzieci
9. TK głowa, piramidy kości skroniowych, bez i z następowym dożylnym podaniem środka kontrastującego u dzieci
10. TK, piramidy kości skroniowych z oceną struktur ucha przed założeniem implantamów u dzieci
11. TK, kość skroniowa u dorosłych
12. TK, twarzoczaszka, bez podania środka kontrastującego u dzieci
13. TK, twarzoczaszka, z dożylnym podaniem środka kontrastującego u dzieci
14. TK, twarzoczaszka, bez i z następowym dożylnym podaniem środka kontrastującego u dzieci
15. TK, okolica szczękowo-twarzowa u dorosłych
16. TK, zatoki oboczne nosa, bez środka kontrastującego u dzieci
17. TK, zatoki oboczne nosa, z dożylnym podaniem środka kontrastującego u dzieci
18. TK, zatoki oboczne nosa, bez i z następowym dożylnym podaniem środka kontrastującego u dzieci
19. TK, oczodoły, bez środka kontrastującego u dzieci
20. TK, oczodoły, z dożylnym podaniem środka kontrastującego u dzieci
21. TK oczodoły, bez i z następowym dożylnym podaniem środka kontrastującego u dzieci
22. TK, czaszka – cefalometria 3D u dzieci
23. TK, kręgosłup szyjny, bez środka kontrastującego u dzieci
24. TK, kręgosłup szyjny, z dożylnym podaniem środka kontrastującego u dzieci
25. TK, kręgosłup szyjny, bez i z następowym dożylnym podaniem środka kontrastującego u dzieci
26. TK, kręgosłup szyjny, bez podania środka kontrastującego u dorosłych
27. TK, kręgosłup szyjny, bez i z następowym podaniem środka kontrastującego u dorosłych
28. TK, odcinek piersiowy kręgosłupa, bez podania środka kontrastującego u dorosłych
29. TK, odcinek piersiowy kręgosłupa, z dożylnym podaniem środka kontrastującego u dorosłych
30. TK, odcinek piersiowy kręgosłupa, bez i z następowym dożylnym podaniem środka kontrastującego u dorosłych
31. TK, odcinek lędźwiowy kręgosłupa bez podania środka kontrastującego u dorosłych
32. TK, odcinek lędźwiowy kręgosłupa bez i z następowym podaniem środka kontrastującego u dorosłych
33. TK, badanie więcej niż jednego odcinka kręgosłupa bez podania środka kontrastującego u dorosłych
34. TK, badanie więcej niż jednego odcinka kręgosłupa bez i z następowym podaniem środka kontrastującego u dorosłych
35. TK, szyja (tkanki miękkie) bez środka kontrastującego u dzieci
36. TK, szyja (tkanki miękkie) z dożylnym podaniem środka kontrastującego u dzieci
37. TK, szyja (tkanki miękkie) bez i z następowym dożylnym podaniem środka kontrastującego u dzieci
38. TK, tkanki miękkie szyi, bez i z następowym dożylnym podaniem środka kontrastującego u dorosłych
 DO TEGO TK NALEŻĄ:
- TK, ślinianki, bez środka kontrastującego
- TK ślinianki, z dożylnym podaniem środka kontrastującego
- TK, ślinianki, bez i z następowym dożylnym podaniem środka kontrastującego
- TK, dna jamy ustnej, bez środka kontrastującego
- TK, dna jamy ustnej, z dożylnym podaniem środka kontrastującego
- TK, dna jamy ustnej, bez i z następowym dożylnym podaniem środka kontrastującego
39. TK, kości, bez podania środka kontrastującego u dzieci
40. TK, kości, z dożylnym podaniem środka kontrastującego u dzieci
41. TK, kości, bez i z dożylnym podaniem środka kontrastującego u dzieci
42. TK, stawy u dorosłych
43. TK, staw, bez podania środka kontrastującego u dzieci
44. TK, staw, z dożylnym podaniem środka kontrastującego u dzieci
45. TK, staw, bez i z dożylnym podaniem środka kontrastującego u dzieci
46. TK, określona okolica anatomiczna kończyny górnej, bez podania środka kontrastującego u dorosłych
47. TK, określona okolica anatomiczna kończyny dolnej, bez podania środka kontrastującego u dorosłych
48. TK, określona okolica anatomiczna kończyny dolnej, bez i z następowym dożylnym podaniem środka kontrastującego u dorosłych
49. TK, określona okolica anatomiczna kończyny górnej, z dożylnym podaniem środka kontrastującego u dorosłych
50. TK, określona okolica anatomiczna kończyny górnej, bez i z następowym dożylnym podaniem środka kontrastującego u dorosłych
51. TK całego ciała (uraz wielonarządowy) u dorosłych
52. TK, klatka piersiowa, bez podania środka kontrastującego u dzieci
53. TK, klatka piersiowa, z dożylnym podaniem środka kontrastującego u dzieci
54. TK, klatka piersiowa, bez i z dożylnym podaniem środka kontrastującego u dzieci
55. TK, wysokiej rozdzielczości, płuca, bez podania środka kontrastującego u dzieci
56. TK, klatka piersiowa, wysoka rozdzielczość u dorosłych
57. TK, klatka piersiowa, bez środka kontrastującego u dorosłych
58. TK, klatka piersiowa z dożylnym podaniem środka kontrastującego u dorosłych
59. TK, klatka piersiowa, bez i z następowym dożylnym podaniem środka kontrastującego u dorosłych
60. TK, jama brzuszna, ze środkiem kontrastującym, wielofazowe u dorosłych
61. TK, jama brzuszna, bez podania środka kontrastującego u dzieci
62. TK, jama brzuszna z dożylnym podaniem środka kontrastującego u dzieci
63. TK, jama brzuszna, bez i z dożylnym podaniem środka kontrastującego u dzieci
64. TK, jama brzuszna, ze środkiem kontrastującym, wielofazowe u dzieci
65. TK, jama brzuszna i miednica, bez podania środka kontrastującego u dzieci
66. TK, jama brzuszna i miednica z dożylnym podaniem środka kontrastującego u dzieci
67. TK, jama brzuszna i miednica bez i z dożylnym podaniem środka kontrastującego u dzieci
68. TK, jama brzuszna i miednica, bez środka kontrastującego u dorosłych
69. TK wielu obszarów anatomicznych po urazie wielomiejscowym (jama brzuszna)  u dorosłych
70. TK, jama brzuszna i miednica mniejsza, bez i z następowym dożylnym podaniem środka kontrastującego, wielofazowe u dorosłych
71. TK, miednica mniejsza u dorosłych
72. TK, miednica, bez podania środka kontrastującego u dzieci
73. TK, miednica, z dożylnym podaniem środka kontrastującego u dzieci
74. TK, miednica, bez i po dożylnym podaniu środka kontrastującego u dzieci
75. TK miednica, wielofazowe u dzieci
76. TK miednica mniejsza bez i z następowym dożylnym podaniem środka kontrastującego u dorosłych
77. TK, wielu obszarów anatomicznych-po urazie wielomiejscowym, z dożylnym podaniem środka kontrastującego - wielofazowe u dorosłych
78. TK nadnercza, bez środka kontrastującego u dorosłych
79. TK, trzustka, bez środka kontrastującego u dorosłych
80. TK, trzustka ze środkiem kontrastującym, wielofazowe  u dorosłych
81. TK, nadnercza bez i z następowym dożylnym podaniem środka kontrastującego, wielofazowe u dorosłych
82. TK, wątroba i drogi żółciowe bez i z następowym dożylnym podaniem środka kontrastującego, wielofazowe u dorosłych
83. Angio -TK, głowa u dorosłych
84. Angio -TK, tętnice mózgowia u dzieci
85. Angio -TK, tętnice szyjne u dzieci
86. Angio -TK, tętnice szyjne, bez i z następowym podaniem środka kontrastującego u dorosłych
87. Angio -TK, tętnice płucne u dorosłych
88. Angio -TK, aorta piersiowa u dorosłych
89. Angio -TK, aorta piersiowa u dzieci
90. Angio -TK, aorta brzuszna u dzieci
91. Angio -TK, tętnice nerkowe u dzieci
92. Angio -TK, tętnice nerkowe z fazą neurograficzną u dzieci
93. TK, tętnice płucne u dzieci
94. Angio -TK, naczynia płucne u dzieci
95. Angio -TK, żyła wrotna u dzieci
96. Angio -TK, żyła główna górna u dzieci
97. Angio -TK, żyła główna dolna u dzieci
98. Angio -TK, aorty piersiowej u dorosłych
99. Angio -TK, aorty brzusznej u dorosłych
100. Angio -TK, naczyń płucnych u dorosłych

Badania ultrasonograficzne (USG)

Ultrasonografia to bezpieczna, bezbolesna, nieinwazyjna metoda badania przy użyciu fal ultradźwiękowych. Badanie wykonuje lekarz.

Szczegółowy zakres wykonywanych badań:
• USG jamy brzusznej
• USG gruczołu krokowego
• USG miednicy mniejszej
• USG moszny
• USG sutków
• USG tkanek miękkich szyi i węzłów chłonnych powierzchniowych

Przygotowanie do badania jamy brzusznej i miednicy:
• niemowlęta 3 godz. po ostatnim posiłku
• w dniu badania pacjent zgłasza się na czczo, z pełnym pęcherzem.
• do badania szyi, worka mosznowego, piersi oraz narządu ruchu nie jest potrzebne specjalne przygotowanie


BADANIA RTG

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2005r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej pacjent do 16 roku życia powinien każdorazowo okazać KSIĄŻECZKĘ ZDROWIA DZIECKA, celem wpisu badania z użyciem promieni RTG.

Skierowanie powinno zawierać:

 • pieczątkę jednostki kierującej
 • datę wystawienia skierowania
 • imię i nazwisko pacjenta wraz z numerem PESEL
 • adres pacjenta
 • dokładnie określony rodzaj badania
 • rozpoznanie kliniczne i istotne informacje o pacjencie
 • pieczątkę i podpis lekarza kierującego.

W przypadku gdy badanie jest wykonywane jako kontrolne do wcześniej przeprowadzonych należy załączyć do skierowania zdjęcia i wyniki poprzednich badań.

Wyniki badań przeprowadzonych w pracowni RTG dostępne są na drugi dzień po badaniu (w szczególnych przypadkach w dniu badania). Odbiór wyników badań odbywa się za okazaniem dokumentu tożsamości. Odbiór wyników przez osoby trzecie wymaga okazania pisemnego upoważnienia osoby badanej.

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA

Każde badanie tomografii komputerowej wymaga wcześniejszego ustalenia terminu w Rejestracji Zakładu Diagnostyki Obrazowej.

Przed wykonaniem badania tomografii komputerowej z podaniem środka kontrastowego pacjent podpisuje świadomą zgodę na wykonanie badania.

Przygotowanie do badania tomografii komputerowej:

 • Przed badaniem TK należy być na czczo (ok. 6 godzin)
 • Leki przyjmowane regularnie zażyć.
 • Do wykonania badania nie jest wymagany pełen pęcherz.
 • Koniecznie dostarczyć wyniki wykonanych dotychczas badań: zdjęcia rtg, USG, Rezonansu Magnetycznego, Tomografii Komputerowej lub kartę informacyjną szpitalną. Opis badania może się opóźnić, jeśli będziemy zmuszeni czekać na dostarczenie dokumentacji choroby
 • Decyzję o sposobie wykonania badania i ilości procedur podejmuje lekarz radiolog
 • Jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że jesteś w CIĄŻY – powiedz o tym koniecznie przed wykonaniem badania TK.

Przygotowanie do badania TK jamy brzusznej lub miednicy

Dzień przed badaniem nie jeść kolacji.
W dniu badania należy przynieść ze sobą 1,5-litrową wodę mineralną niegazowaną
Do wykonania badania nie jest wymagany pełen pęcherz.
Leki przyjmowane regularnie zażyć.
Koniecznie dostarczyć wyniki wykonanych dotychczas badań: zdjęcia rtg, USG, Rezonansu Magnetycznego, Tomografii Komputerowej lub kartę informacyjną szpitalną. Opis Twojego badania może się opóźnić, jeśli będziemy zmuszeni czekać na dostarczenie dokumentacji choroby.
Decyzję o sposobie wykonania badania i ilości procedur podejmuje lekarz radiolog.

Godzina badania może ulec zmianie z przyczyn niezależnych.

 

BADANIA USG

Przygotowanie do badań USG jamy brzusznej:

6 godzin przed badaniem wstrzymać się od spożywania pokarmów, do badania zgłosić się z wypełnionym pęcherzem moczowym, pić płyny niegazowane (zalecana ilość - do odczucia parcia na mocz), w przypadkach zaparć i dużych ilości gazów w jelitach należy poinformować lekarza kierującego w celu zlecenia odpowiednich środków zmniejszających ilość gazów w jelitach

 

Kontakt

Rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-14.00 

tel. 32 292 97 01

Na badania TK, RTG, USG należy zgłosić się do Zakładu Diagnostyki Obrazowej ze skierowaniem.

Badnia TK oraz RTG jest możliwość wykonania komercyjnie (odpłatnie).

Badania wykonywane są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -14.00.

ZDO mieści się w budynku głównym szpitala przy ul. Gabrieli Zapolskiej 3, I piętro. Istnieje możliwość wjazdu windą.


UWAGA
dla kobiet w ciąży

Jeśli istnieje prawdopodobieństwo ciąży należy poinformować o tym przed badaniem pracownika pracowni RTG.

lek. Paweł Prucnal
Kierownik
specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Lekarze:

lek. Anna Koczur-Purgał
specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. med. Marta Chrząszcz -Hendel
specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

dr n.med. Dari Dziechcińska-Połetek
specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Edyta Skorek-Rączka
specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Anna Burczyk-Madejska
specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Technicy

mgr Dagmara Dudek – technik rtg;
Dorota Dudek – technik rtg;
lic. inż. Przemysław Narodowiec – technik rtg;
Anna Benbenek – technik rtg;
inż. Rafał Paluch – technik rtg;
mgr Magdalena Kleszcz – technik rtg;
Anna Skrzypek – technik rtg;
Grzegorz Putowski – technik rtg

Pielęgniarka

lic. piel. dypl. Mariola Brzozowska

Sekretarki medyczne

mgr Anna Krzyżowska
Aleksandra Płachta

Fizyk medyczny

mgr Aleksandra Klimas