Skip to main content
ABC Pacjenta

Przed przybyciem do szpitala w celu leczenia na oddziale szpitalnym zapoznaj się z informacjami umieszczonymi w zakładce DLA PACJENTAJak przygotować się do przyjęcia na odział.

Każdy pacjent ma prawo przebywać w szpitalu pod opieką rodzica lub opiekuna. Wyjątkiem jest Oddział kliniczny psychiatrii i psychologii wieku rozwojowego.

Każdy pacjent może być odwiedzany podczas pobytu w szpitalu. Szczegółowe rozkłady dnia znajdują się w oddziałach szpitalnych. W okresie wzmożonych zachorowań, prawo do odwiedzin może zostać ograniczone. Informacji o przebiegu leczenia udziela wyłącznie lekarz prowadzący lub Kierownik Oddziału.

Na oddziałach szpitalnych znajdują się świetlice, gdzie dzieci w miarę możliwości i w uzależnieniu od stanu zdrowia mogą wspólnie spędzać czas, odrabiać zadania.

Personel szpitala nosi w widocznym miejscu identyfikatory z imieniem i nazwiskiem i pełnioną funkcją. W szpitalu realizowany jest obowiązek szkolny.

Na terenie szpitala znajdują się: Kaplica, bufet, sklepik, a także automaty z kawą, napojami i drobnymi przekąskami. Działa również WIFI.