Skip to main content
Wymagane dokumenty

W celu zarejestrowania sią do poradni specjalistycznej lub na zabiegi konieczne jest posiadanie:

- skierowania

- zlecenia

WRAZ Z KODEM DOSTĘPU

 

W sytuacjach wymagających potwierdzenia tożsamości, rodzic/opiekun winien posiadać dokument ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport).

Jeżeli pacjent posiada już dokumentację medyczną, wyniki badań laboratoryjnych, diagnostyki obrazowej, wypisy ze szpitala, warto wziąć je z sobą.

...