Skip to main content

Zamówienia publiczne

Platforma zakupowa

Postępowania przetargowe zamieszczone po 01.12.2022r.

Od dnia 01.12.2022 roku wszystkie postępowania o udzielenie zamówień publicznych z zastosowaniem przepisów ustawy Pzp, dokumenty oraz wszelka korespondencja dotycząca tych postępowań publikowana i przekazywana będzie za pośrednictwem platformy elektronicznej dostępnej pod linkiem:

Zapytania ofertowe

Zaproszenie do składania ofert

Konkursy

Zamówienia z wolnej ręki