Skip to main content
Publikacje

Arasiewicz H, Szpyrka B, Bagłaj M, Kamińska-Winciorek G. Znamiona melanocytowe wrodzone u dzieci. Aktualne zalecenia diagnostyczno-terapeutyczne. Dermatologia Praktyczna. t. 1, s. 5–14, 2020.

Arasiewicz H, Dec M, Leśniak-Jakubiec L, Szpyrka B. Naczyniaki niemowlęce w gabinecie dermatologicznym. Dermatologia po Dyplomie. t.5, 2020.

Arasiewicz H, Dec M, Szpyrka B. Nabłoniak wapniejący Malherbe’a (pilomatrixoma) u 5-letniego chłopca. Opis przypadku. Dermatologia Praktyczna. t.1, 2023.

Arasiewicz H, Martyna A, Dec M, Szpyrka B. Wrodzone zgrubienie paznokci typu 1 (zespół Jadassohna-Lewandowsky’ego) – opis przypadku rzadkiej genodermatozy i przegląd literatury. Dermatologia Praktyczna.t.4, 2022. 

Arasiewicz H, Szpyrka B, Leśniak-Jakubiec L, Adamczyk-Wich A, Jaroch E, Olejniczak M. Diagnostyka różnicowa łupieżu azbestowego na podstawie przypadku w populacji dziecięcej. Dermatologia Praktyczna. t.3, 2022.

Arasiewicz H, Dec M, Leśniak-Jakubiec L. Zespół złuszczania skóry kończyn – opis przypadku rzadkiej genodermatozy u 7-letniego chłopca. Dermatologia Praktyczna. t.2, 2023.

Arasiewicz H, Dec M. Epidermolityczny rogowiec dłoni i stóp Vörnera u 3-letniego dziecka – opis przypadku rzadkiej genodermatozy i przegląd piśmiennictwa. Dermatologia Praktyczna. t.2, 2023.

Arasiewicz H, Dec M, Leśniak-Jakubiec L. Diagnostic and therapeutic difficulties in the cutaneous form of Langerhans histiocytosis in an infant. Przegląd Dermatologiczny. t.1, 2024.

Arasiewicz H, Kamińska-Winciorek G, Dec M, Leśniak- JakubiecSuccessful treatment of a child’s lupus erythematosus tumidus with antimalarials. Postępy Dermatologii i Alergologii. t.4, 2023.

Arasiewicz H, Lesiak A, Dec M, Leśniak-Jakubiec L. Successful  treatment of a child’s generalized pustular psoriasis with adalimumab in combination with low-dose acitretin. Postępy Dermatologii i Alergologii.t.3, 2023.

Dec M, Arasiewicz H. Dermatozy neutrofilowe – przegląd piśmiennictwa. Dermatologia Praktyczna. t.3, 2023.Dec M, Arasiewicz H. Noworodkowy toczeń rumieniowaty. Opis przypadku, Dermatologia Praktyczna. t.3, 2023.

 

Zaakceptowane do druku: 

Dec M, Arasiewicz H. Aryl Hydrocarbon Receptor role in chronic inflammatory skin diseases: a narrative review.  Postępy Dermatologii i Alergologii. t.1, 2024.

Dec M, Arasiewicz H. Choroba Degosa-Köhlmeiera – przegląd literatury. Dermatologia Praktyczna. t.1, 2024.

Dec M, Arasiewicz H.Pierwotne dermatozy perforujące- przegląd piśmiennictwa, Dermatologia Praktyczna.t.1, 2024.

Dec M, Arasiewicz H. Pediatric Lymphomatoid Papulosis: A Case Report and Management Considerations, Annales Academiae Medicae Silesiensis.vol. 78., 2024

Arasiewicz H, Czuwara J, Dec M, Leśniak-Jakubiec L. Senear-Usher syndrome in a 5-year old girl. Postępy Dermatologii i Alergologii. t.2, 2024.

Dec M, Arasiewicz H. Paraneoplastic syndromes in patients with melanoma.  Postępy Dermatologii i Alergologii. 2024.