Skip to main content

Deklaracja dostępności Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny w Sosnowcu

Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny im. Jana Pawała II w Sosnowcu Sp.z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny w Sosnowcu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne, ponieważ: pochodzą z różnych źródeł, opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 • Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 • Niektóre treści zostały opublikowane w serwisie w formie infografik. Grafiki, które zawierają tekst, wzmacniają przekaz i pozwalają komunikować dane zagadnienie skutecznie.
 • Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Piotr Matuszewski.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 32 720 77 95

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes Zarządu Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny im. Jana Pawała II w Sosnowcu Sp.z o.o..
 • Adres: ul. Gabrieli Zapolskiej 3, 41-218 Sosnowiec
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 32 720 77 07

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny im. Jana Pawała II w Sosnowcu Sp.z o.o. zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami dotarcie do poradni, izby przyjęć,  rejestracji, pracowni, oddziałów wolnymi od barier poziomymi i pionowymi przestrzeniami komunikacyjnymi. Jedyne utrudniania dla osób z dysfunkcją ruchu związane są z koniecznością pokonania 4 schodów w drodze do Biura Zarządu. Dlatego zostało opracowane rozwiązanie alternatywne, w przypadku potrzeby kontaktu z Zarządem, interesant zgłasza ten fakt w Centrali Telefonicznej w holu głównym, wówczas pracownik Biura kontaktuje się bezpośrednio z interesantem. W budynku szpitala znajdują się winy, które zapewniają dostęp do wszystkich poziomów budynków. Windy wyposażone są nagrania głosowe informujące o rozmieszczeniu w budynku  oddziałów/ pracowni/ poradni znajdujących się na danym poziomie. Cały obiekt zgodnie z założeniem projektowym został podzielony na 5 stref pożarowych, a zastosowywane rozwiązania techniczne pozwalają na stwierdzenie, iż  każda kondygnacja w poszczególnych segmentach stanowi odrębną strefę pożarową. Ewakuacja przebiega w pierwszej kolejności do stref pożarowych, a następnie na zewnątrz budynku. Szpital prowadzi na bieżąco prace modernizacyjne infrastruktury szpitalnej, a przestrzeń jest projektowana z wykorzystaniem dobrych praktyk oraz wytycznych prawnych z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Serwis jest wyposażony w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące (górna belka strony):

przełącznik zmiany rozmiaru czcionki
przełącznik skalowania treści
przełącznik wysokości linii
przełącznik odstępów miedzy literami
przełącznik zaznaczanie nagłówków
przełącznik czytnik ekranu
przełącznik tryb czytania
przełączniki zmiany kontrastu
Na wszystkich stronach można się posłużyć klawiszem TAB, aby wywołać menu umożliwiające pominięcie niektórych elementów strony i przeskoczenie do wybranego obszaru (treści głównej, menu, treści pobocznych – dodatkowych). Klawisz TAB umożliwia przemieszczanie się po wszystkich aktywnych elementach strony, a kombinacja klawiszy Shift=TAB przemieszczanie się w odwrotnym kierunku.
Świadomie zrezygnowaliśmy z możliwości szerszego zastosowania skrótów klawiaturowych,  aby uniknąć konfliktów z technologiami asystującymi, systemem lub aplikacjami użytkowników.

Inne informacje i oświadczenia

Metodologia badań

Witryna została przeskanowana za pomocą ogólnodostępnego narzędzia w sieci Internet o nazwie WAVE Web Accessibility Evaluation Tool (dostępnego pod adresem https://wave.webaim.org/) przeznaczonego do badania dostępności stron internetowych. Wynik skanowania zwrócił:

0 błędów krytycznych
0 błędów kontrastowych

Deklarujemy, iż dołożymy wszelkich starań aby wszystkie nowo dodane strony oraz dokumenty, były dostępne. Prosimy jednak o uwzględnienie, że prace nad treściami oraz plikami zawartymi w serwisie, są prowadzone na bieżąco przez redaktorów zarządzających poszczególnymi podstronami. Dlatego prosimy o poinformowanie nas w przypadu zauważenia braku dostępności. Wszelkie uchybienia postaramy się poprawić, aby informacje były w pełni dostępne.

W przypadku wystąpienia błędu i brakiem pełnej dostępności na prośbę interesanta, CZDiR dostosuje zgłaszaną stronę, ze względu na ciągłą chęć do uzyskania maksymalnej zgodności ze standardem WCAG 2.1