Skip to main content

Zamówienia publiczne

  • Platforma zakupowa

    Postępowania przetargowe zamieszczone po 01.12.2022r.

    Od dnia 01.12.2022 roku wszystkie postępowania o udzielenie zamówień publicznych z zastosowaniem przepisów ustawy Pzp, dokumenty oraz wszelka korespondencja dotycząca tych postępowań publikowana i przekazywana będzie za pośrednictwem platformy elektronicznej dostępnej pod linkiem:

  • Zapytania ofertowe

  • Zaproszenie do składania ofert

  • Konkursy

  • Zamówienia z wolnej ręki