Skip to main content

Jak się przygotować do szpitala - przyjęcie na oddział

Pobyt w szpitalu dla dziecka jak i jego rodziców jest  sytuacją trudną i wywołującą stres. Umiejętne przygotowanie  dziecka do pobytu w  szpitalu z całą pewnością złagodzi poziom lęku i pozwoli małemu pacjentowi spojrzeć na fakt hospitalizacji bardziej przyjaźnie.

W zależności od potrzeb i specyfiki oddziałów, niektóre zalecenia mogą być odmienne od wskazanych powyżej.